Για την είσοδο στα γραφεία του ΓΟΕΒ από 8.11.2021 απαιτείται σωρευτικά η επίδειξη έγκυρου/-ης:

1. είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού

2. είτε πιστοποιητικού νόσησης

3. είτε βεβαίωσης διαγνωστικού ελέγχου εντός 48 ωρών (rapid test)

4. είτε βεβαίωσης εξέτασης μοριακής ανίχνευσης εντός 72 ωρών (PCR)

και:  είτε δελτίου ταυτότητας,  είτε διαβατηρίου, είτε διπλώματος οδήγησης για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας

και υποχρεωτική χρήση μάσκας