Νέα - Ανακοινώσεις              

ΙΣΤΟΡΙΑ

Επισκεφτείτε και το νέο μας ιστότοπο   www.goevthes.gr

Από 1 Μαρτίου 2023 ενημερώσεις θα γίνονται μόνο στο νέο ιστότοπο του ΓΟΕΒ

banner1
goevslide3
goevslide1
previous arrow
next arrow

 

Το κράτος από το 1958 ξεκίνησε να κατασκευάζει τα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα του κάμπου της Κεντρικής Μακεδονίας και σύστησε τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ως οργανισμό κοινής ωφελείας και σταδιακά τους 28 ΤΟΕΒ της περιοχής, ως αναγκαστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους ανέθεσε την διοίκηση συντήρηση και λειτουργία των ανωτέρω έργων. Οι πόροι του ΓΟΕΒ προέρχονται αποκλειστικά από εισφορές που επιβάλλονται στους ωφελούμενους (ΤΟΕΒ, νομικά πρόσωπα και μεμονωμένους παραγωγούς), δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.

Ο Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά είναι ένας από τους δέκα ΓΟΕΒ που έχουν συσταθεί σε όλη την χώρα, είναι  αυτός με την μεγαλύτερη περιοχή αρμοδιότητας, μεταφέρει και διανέμει νερό από τρείς ποταμούς (Αλιάκμονα, Αξιό και Λουδία) για να αρδευτούν περίπου 1.000.000 στρ. στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας. Ακόμη είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και λειτουργία των κύριων στραγγιστικών τάφρων και των αγροτικών δρόμων σε άλλα 1.000.000 στρ. στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς.

Επιπρόσθετα, μέσω των έργων του μεταφέρει για λογαριασμό της ΕΥΑΘ το νερό που απαιτείται για την υδροδότηση του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Συνεργάζεται με την ΔΕΗ για την διαχείριση των υδάτων που αυτή χρησιμοποιεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια των φραγμάτων του ποταμού Αλιάκμονα.

Είναι ο μεγαλύτερος χρήστης αρδευτικού νερού πανελλαδικά με την άδεια χρήσης που διαθέτει να ανέρχεται σε 900.000.000 κ.μ. / έτος, το οποίο διανέμεται ως νερό άρδευσης στα αγροκτήματα του κάμπου της Κ.Μ. από τα οποία εξαρτάται το εισόδημα 100.000 περίπου αγροτικών οικογενειών. Επίσης  μεταφέρει 98.000.000 κ.μ. / έτος νερό από τον Αλιάκμονα που μετά από επεξεργασία διατίθεται για τις ανάγκες του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Συμβάλει στην πολιτική προστασία της περιοχής κυρίως με το στραγγιστικό του δίκτυο.

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα που έχει να διαχειριστεί και να συντηρήσει είναι 2 φράγματα (Αξιού και Αλιάκμονα), 320 km αρδευτικών διωρύγων, 385 km στραγγιστικών τάφρων, 363 km αγροτικών δρόμων, 1 κέντρο ελέγχου, 57 αρδευτικά αντλιοστάσια, 17 στραγγιστικά αντλιοστάσια, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 35KW. Διαθέτει στόλο 16 οχημάτων, 26 δίκυκλων και 7 μηχανημάτων έργων.