Μένουμε Ασφαλείς.              Κατά την έλευσή σας στα γραφεία του ΓΟΕΒ είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας.

Προσλήψεις


 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 3/2020

  301 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 302 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 303 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 304 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 305 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 306 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ) ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΟΥ 307 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 308 […]

 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2/2020

  202 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ) ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΟΥ 203 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 204 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 205 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ […]

 • ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 2/2020

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2 / 2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά. Έχοντας υπόψη: Το άρθρ. 46 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ […]

 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2020

  101 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 102 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 103 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΟΥ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 104 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ- ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 105 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ […]