Προσλήψεις


 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 3/2021

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔ. 301 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΩΔ. 302 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ) ΚΩΔ. 303 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔ. 304 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΩΔ. 305 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΩΔ. 306 ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΚΩΔ.…

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ  3 / 2021

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  3 / 2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά. Έχοντας υπόψη: Το άρθρ. 46 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ…

 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2/2021

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔ. 201 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΩΔ. 202 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΩΔ. 203 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΩΔ. 204 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔ. 205 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ) ΚΩΔ. 206 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ…

 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 3/2020

  301 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 302 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 303 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 304 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 305 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 306 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ) ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΟΥ 307 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 308…