Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καλωδίου και μπαρών χαλκού για την αποκατάσταση των ζημιών από την κλοπή του ΚΒ2 αρδευτικού αντλιοστασίου της ΤΛΓ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ενδιαφέρεται να προμηθευτεί, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, καλωδίου τύπου NYY 1X185 mm2, και μπαρών χαλκού 40 mm x 10 mm & 20 mm x 3 mm, μήκους 80 m, 20 m και 20 m αντίστοιχα για το ΚΒ2 αρδευτικό αντλιοστάσιο της τέως Λίμνης Γιαννιτσών.

Ολόκληρη η πρόσκληση εδώ