Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μπαρών χαλκού για την αποκατάσταση των ζημιών από την κλοπή του Κ2 αρδευτικού αντλιοστασίου της ΤΛΓ.

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ενδιαφέρεται να προμηθευτεί, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, μπάρες χαλκού 40 mm x 10 mm, 40 mm x 5 mm & 20 mm x 3 mm, μήκους 16 m, 8 m και 24 m αντίστοιχα για το Κ2 αρδευτικό αντλιοστάσιο της τέως Λίμνης Γιαννιτσών.

Ολόκληρη η πρόσκληση εδώ