Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατ’ άρθρο 118 Ν.4412/2016 της παροχής υπηρεσιών «Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας για τον Γενικό Οργανισμό Έγγειών Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά (Γ.Ο.Ε.Β.)».

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά (Γ.Ο.Ε.Β.)»

Ολόκληρη η πρόσκληση εδώ