Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) δικλείδων σύρτου και τεσσάρων (4) ακραίων για τα αρδευτικά αντλιοστάσια της ΤΛΓ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ενδιαφέρεται να προμηθευτεί, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, δύο (2) δικλείδων σύρτου (μία PN16 F4 200mm και μία PN16 F4 400mm) και τεσσάρων (4) ακραίων (δύο ακραία Φ400 και δύο Φ200) για τα αρδευτικά αντλιοστάσια της τέως Λίμνης Γιαννιτσών

Ολόκληρη η πρόσκληση εδώ