Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καλωδίων για την αποκατάσταση των ζημιών από την κλοπή των αρδευτικών αντλιοστασίων της ΤΛΓ.

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ενδιαφέρεται να προμηθευτεί, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, καλώδια χαμηλής τάσης τύπου NYY 1X120 mm2, NYY 3X70+35 mm2 και μέσης τάσης  2XSY 12/20 KV 1X70 mm2, μήκους 300 m, 420 m και 50 m αντίστοιχα για αποκατάσταση των ζημιών, λόγω κλοπής, στα αρδευτικά αντλιοστάσια

ολόκληρη η πρόσκληση εδώ