Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή έξι ηλεκτροκινητήρων 110 kW/ 1460 min-1.

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ ενδιαφέρεται να διενεργήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά, εργασίες επισκευής έξι (6) ηλεκτροκινητήρων 110 kW/ 1460 min-1.

ολόκληρη η πρόσκληση εδώ