Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κόπλερ.

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ενδιαφέρεται να προμηθευτεί, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά,δέκα (10) κόπλερ Β 200, για τα αντλητικά συγκροτήματα των αρδευτικώναντλιοστασίων της τέως Λίμνης Γιαννιτσών.

ολόκληρη η πρόσκληση εδώ