Νέα - Ανακοινώσεις              

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1 / 2022

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2022

ΚΩΔ. 101 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΚΩΔ. 102 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΚΩΔ. 103 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΚΩΝ

ΚΩΔ. 104 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΔ. 105 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΩΔ. 106 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΚΩΔ. 107 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΚΩΔ. 108 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΚΩΔ. 109 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ

ΚΩΔ. 110 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΚΩΔ. 111 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΚΩΔ. 112 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑ

ΚΩΔ. 113 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔ. 114 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΥΕ)ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΚΩΔ. 115 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΥΕ)ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΚΩΔ. 116 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΥΕ)ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ -ΥΠΟΓ. ΔΙΚΤ

ΚΩΔ. 117 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ)

ΚΩΔ. 118 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ)

ΚΩΔ. 119 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ)

ΚΩΔ. 120 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ)

ΚΩΔ. 121 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΚΩΔ. 122 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΚΩΔ. 123 ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

Προθεσμία ενστάσεων μέχρι και την Δευτέρα 21/2/2022