Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία μίσθωσης υδραυλικού εκσκαφέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την υπηρεσία μίσθωσης υδραυλικού εκσκαφέα για τον καθαρισμό εν λειτουργία του πυθμένα των διωρύγων Τομέα Αξιού από λάσπες και φερτά υλικά με την παράπλευρη απόθεση αυτών.

Δείτε την πρόσκληση εδώ