Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για τη δημιουργία φακέλου προς ένταξη του Οργανισμού μας στη Δράση 4.3.1 του Π.Α.Α., για την προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ συστημάτων για εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης στα αντλιοστάσια Α1, Α2, Α3, Κ1 & Κ2.

Δείτε την πρόσκληση εδώ