Νέα - Ανακοινώσεις              

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_Πρόσκληση για προμήθεια υλικών υδροληψιών

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ ενδιαφέρεται να προμηθευτεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά, τα υλικά  που κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του.

Δείτε την πρόσκληση  εδώ