Νέα - Ανακοινώσεις              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2022

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 

για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

για την αίτηση πατήστε εδώ 

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Τρίτη 15.11.2022 (14:00 μμ)