Νέα - Ανακοινώσεις              

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1 2023

ΚΩΔ.101 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΚΩΔ.102 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΚΩΝ

ΚΩΔ.103 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΔ.104 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΩΔ.105 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ

ΚΩΔ.106 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

ΚΩΔ.107 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΚΩΔ.108 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ

ΚΩΔ.109 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ – ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΚΩΔ.110 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΚΩΔ.111 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ

ΚΩΔ.112 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΚΩΔ.113 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΚΩΔ.114 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑ

ΚΩΔ.115 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔ.116 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΥΕ)ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΚΩΔ.117 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΥΕ)ΑΛΕΞ.-ΥΠΟΓ. ΔΙΚΤ)

ΚΩΔ.118 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ)

ΚΩΔ.119 ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

ΚΩΔ.120 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

ΚΩΔ.121 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ)

ΚΩΔ.122 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΚΩΔ.123 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΚΩΔ.124 ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΟΓ. ΔΙΚΤ.

Προθεσμία ενστάσεων μέχρι και τη Δευτέρα 6/3/2023