Νέα - Ανακοινώσεις              

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα πέντε (65) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 

για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

για την αίτηση πατήστε εδώ

Ώρες κατάθεσης αιτήσεων 08:00-14:00

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Τρίτη 4.04.2023 (14:00 μμ)