Νέα - Ανακοινώσεις              

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2 2023

ΚΩΔ. 201 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

ΚΩΔ. 202 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΩΔ. 203 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ)

ΚΩΔ. 205 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΑΤΕΩΝ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

Προθεσμία ενστάσεων μέχρι Παρασκευή 28/4/2023 και ώρα 14.00