Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2020.              Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για διαγωνιστικές διαδικασίες του ν.4412/2016 σε προμήθειες, υπηρεσίες και έργα του Γ.Ο.Ε.Β. για δύο (2) έτη".

Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος για Τεχνικο Ασφαλειας & Ιατρο Εργασιας

Με την παρούσα Πρόσκληση προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά», οι οποίοι θα αναλάβουν την άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού εργασίας για τους εργαζόμενους του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά (Γ.Ο.Ε.Β.) για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Ολόκληρη η πρόσκληση εδώ