Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2/2020

202 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ) ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΟΥ

203 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

204 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

205 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΟΥ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

206 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ- ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

207 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

208 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

209 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

210 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

211 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

212 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΠ. ΔΙΚΤ. Τ.Λ.Γ.-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

213 ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΥ ΠΑΡΑΚΤ. ΑΝΤΛΙΟΣΤ.-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

214 ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΥ -ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

215 ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

216 ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ -ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

217 ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

218 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ -ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΥ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

219 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ -ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

220 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ -ΤΟΜΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

221 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ -ΤΟΜΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

222 ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Οι πίνακες για τη θέση 201(γεωπόνος ΠΕ) θα αναρτηθούν προσεχώς.

Η προθεσμία ενστάσεων κατά των πινάκων για τις υπόλοιπες θέσεις λήγει στις 15.5.2020.