Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2020.              Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για διαγωνιστικές διαδικασίες του ν.4412/2016 σε προμήθειες, υπηρεσίες και έργα του Γ.Ο.Ε.Β. για δύο (2) έτη".

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή και συντήρηση φορτηγού αυτοκινήτου

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ ενδιαφέρεται να διενεργήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά, εργασίες περιοδικής συντήρησης και επισκευής (ιδίως αντικατάσταση του φίλτρου σωματιδίων αιθάλης –DPS) στο υπηρεσιακό φορτηγό αυτοκίνητο ΚΗΗ 6719, μάρκας MIRSUBISHI L 200 (έτος κυκλοφορίας 2018).

Σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το κόστος και τον χρόνο έναρξης των εργασιών, καθώς επιβάλλεται η όσο το δυνατόν συντομότερη παράδοση του φορτηγού αυτοκινήτου για λόγους που ανάγονται στην εξυπηρέτηση αναγκών του κοινωνικού συνόλου (διανύουμε την αρδευτική περίοδο που αποτελεί περίοδο λειτουργικής αιχμής για τον Οργανισμό).

Χρόνος λήξης για υποβολή προσφοράς: 06.05.2020 (15.00 μ.μ.).

Ολόκληρη η πρόσκληση εδώ