Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3/2020.              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (GRADER)

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

ενδιαφέρεται να διενεργήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά, την εργασία του παρακάτω πίνακα που κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του …

Ολη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.