Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3/2020.              

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό, του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια δύο πετρελαιοκίνητων φορτηγών αυτοκινήτων 4X4 (ανοικτού τύπου) 1&1/2 καμπίνας έως 2.500 cc, προϋπολογισμού 55.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) για συναφείς ανάγκες του Τομέα Αξιού και των παράκτιων αντλιοστασίων.

Όλη η διακήρυξη εδώ.

Υποβολή προσφορών μέχρι Δευτέρα 6.7.2020 (15:00)