Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή υποβρύχιας αντλίας στράγγισης αντλιοστασίου Ν.ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

 

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

ενδιαφέρεται να επισκευάσει υποβρύχια αντλία στράγγισης Αντλιοστασίου Ν.Καλοχωρίου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.620 € πλέον ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρ.118 του ν.4412/2016 και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά

Ολη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ: