Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια θραυστού υλικού (υλικό διαλογής 3Α) και διάστρωση αυτού για την βελτίωση βατότητας των αγροτικών οδών στο αγρόκτημα Αθύρων

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

ενδιαφέρεται να  διενεργήσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά  προμήθεια θραυστού υλικού που θα διαστρωθεί για την  βελτίωση βατότητας των αγροτικών οδών στο αγρόκτημα Αθύρων.

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.