Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού για τα γραφεία του Κέντρου Ελέγχου της τέως λίμνης Γιαννιτσών.

 

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

ενδιαφέρεται να διενεργήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά, τον εξοπλισμό του παρακάτω πίνακα για τα γραφεία του Κέντρου Ελέγχου της τέως λίμνης Γιαννιτσών.

Ολη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ