Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μοδέλου

 

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

ενδιαφέρεται να διενεργήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά, την προμήθεια μοδέλου κελύφους εισόδου ρευστού αντλίας τύπου PNW 600 – 560 B.

Ολη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ