Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία μίσθωσης υδραυλικού εκσκαφέα για την άρση προσχώσεων-καθαρισμό της Ανατολικής Κύριας Διώρυγας Χαλάστρας(ΑΚΔΧ)

 

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

ενδιαφέρεται να διενεργήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά, μίσθωση υδραυλικού εκσκαφέα για την άρση προσχώσεων – καθαρισμό της Ανατολικής Κύριας Διώρυγας Χαλάστρας (ΑΚΔΧ) .  

Ολη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ