Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ Ε8 (ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ) ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

ενδιαφέρεται να προμηθευτεί, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, τα υλικά του παρακάτω πίνακα που κρίνονται απαραίτητα για την κατασκευή υπόστεγου στο φυλάκιο Ε8 (Ραψομανίκη)  του τομέα Αλιάκμονα.

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.