Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κόμπλερ EUPEX 200 για τα αντλητικά συγκροτήματα των αρδευτικών αντλιοστασίων της ΤΛΓ.

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

ενδιαφέρεται να προμηθευτεί, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά,  κόμπλερ EUPEX 200 για τα αντλητικά συγκροτήματα των αρδευτών αντιλιοστασίων της ΤΛΓ.

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  εδώ