Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καλωδίων για αποκατάσταση των ζημιών από την κλοπή του Α3 Καβασίλων αρδευτικού αντλιοστασίου της ΤΛΓ

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

ενδιαφέρεται να προμηθευτεί, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, καλώδια για την αποκατάσταση των ζημιών από την κλοπή του Α3 Καβασίλων αρδευτικού αντλιοστασίου της ΤΛΓ.

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ