Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καλωδίων για αποκατάσταση των ζημιών από την κλοπή των ΚΒ1 & Ν1 αρδευτικών αντλιοστασίων της ΤΛΓ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ενδιαφέρεται να προμηθευτεί, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, καλώδια τύπου NYY 1X120 mm2, NYY 3X70+35 mm2 και χαλκό γείωσης 1X50 mm2, μήκους 90 m, 80 m και 20 m αντίστοιχα για τα ΚΒ1 & Ν1 αρδευτικά αντλιοστάσια της τέως Λίμνης Γιαννιτσών.

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.