Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή αντλίας στράγγισης Δυτικού Αντλιοστασίου Χαλάστρας

 

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

ενδιαφέρεται να επισκευάσει, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά,την αντλία στράγγισης του Δυτικού Αντλιοστασίου Χαλάστρας

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ