Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα μέσης τάσης για το αντλιοστάσιο Καλοχωρίου.

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

ενδιαφέρεται να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, ηλεκτρικό πίνακα μέσης τάσης για το αντλιοστάσιο Καλοχωρίου

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ