Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καταδυτικές εργασίες Δυτικού Αντλιοστασίου Χαλάστρας

 

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

ενδιαφέρεται για υπηρεσίες καταδύσεων, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά,για εργασίες στο Δυτικό Αντλιοστάσιο Χαλάστρας.

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ