Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ομαλού Εκκινητή (Soft-Starter) για το Αντλιοστάσιο Ν. Καλοχωρίου

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

ενδιαφέρεται να προμηθευτεί, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, Ομαλό Εκκινητή (Soft-Starter) για το  Αντλιοστάσιο Ν. Καλοχωρίου.

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ