Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ασφαλειών μέσης τάσης για τα αντλιοστάσια της τέως Λίμνης Γιαννιτσών

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

ενδιαφέρεται να προμηθευτεί, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, ασφάλειες μέσης τάσης για τα αρδευτικά αντλιοστάσια της τέως Λίμνης Γιαννιτσών.

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ