Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία μίσθωσης υδραυλικού εκσκαφέα για την άρση προσχώσεων της Κεντρικής Συλλεκτήριας Τάφρου Γεφύρας (ΚΣΤ Γεφύρας).

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

ενδιαφέρεται να διενεργήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, μίσθωση υδραυλικού εκσκαφέα για την άρση προσχώσεων της Κεντρικής Συλλεκτήριας Τάφρου Γεφύρας (ΚΣΤ Γεφύρας)

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ