Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καλωδίων για αποκατάσταση των ζημιών από την κλοπή των ΚΒ1, ΚΒ2, Ν1 & Α3 Καβασίλων αρδευτικών αντλιοστασίων της ΤΛΓ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ενδιαφέρεται να προμηθευτεί, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, καλώδια τύπου NYY 1X120 mm2, NYY 3X70+35 mm2 και χαλκό γείωσης 1X50 mm2, μήκους 250 m, 400 m και 100 m αντίστοιχα για τα ΚΒ1, ΚΒ2, Ν1 & Α3 Καβασίλων αρδευτικά αντλιοστάσια της τέως Λίμνης Γιαννιτσών.

Ολόκληρη η πρόσκληση εδώ