Μένουμε Ασφαλείς.              Κατά την έλευσή σας στα γραφεία του ΓΟΕΒ είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας.             Νέα Διεύθυνση Τομέα Αξιού: Εθνικής αντίστασης 74 Χαλκηδόνα.

Καταστατικο

Καταστατικό κάθε ΓΟΕΒ αποτελεί το διάταγμα για τη σύσταση του (άρ. 3 παρ.3 του β.δ. της 16.8.1959, ΦΕΚ 183, «Περί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων ως και των γενικών ορών του Καταστατικού αυτών»)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΓΟΕΒ