Νέα - Ανακοινώσεις              

Καταστατικο

Καταστατικό κάθε ΓΟΕΒ αποτελεί το διάταγμα για τη σύσταση του (άρ. 3 παρ.3 του β.δ. της 16.8.1959, ΦΕΚ 183, «Περί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων ως και των γενικών ορών του Καταστατικού αυτών»)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΓΟΕΒ